Máy quét mã vạch 1D đa tia Datalogic MAGELLAN 1100i