Máy quét mã vạch đa tia 2D Datalogic MAGELLAN 1100i