Mã vạch của Mỹ và những điều cần biết

Mã vạch của Mỹ là loại mã vạch UPC-A (12 số) nhưng hiện nay vì để tiện lợi, đa phần các mã vạch được chuyển sang hệ mã vạch EAN-13. Vậy bạn đã biết những điều liên quan đến cách xác định hệ mã vạch này chưa?

Mã vạch của Mỹ và những điều cần biết
Mã vạch của Mỹ và những điều cần biết

1. Mã vạch là gì?

Mã vạch là sự thể hiện thông tin dưới các dạng nhìn thấy được trên bề mặt của sản phẩm và được đọc bởi máy móc. Mã vạch lưu trữ theo bề rộng của các vạch in song song và các khoảng trống giữa chúng.

Mã vạch tiện lợi cho quá trình lưu trữ và kiểm tra thông tin vì vậy chúng ngày đang dần được quan tâm nhiều hơn, nhất là trong thời điểm kinh tế hội nhập với hàng hóa nhập khẩu đang phổ biến hơn trên thị trường hiện nay.

Vậy bạn đã có được những thông tin cần thiết về mã vạch của Mỹ – quốc gia với hàng hóa nhập khẩu phổ biến nhất tại Việt Nam hiện nay chưa?

2. Những thông tin chung về mã vạch của Mỹ

Mã vạch của Mỹ là hệ mã vạch UCP-A (12 số), được dành riêng tại thị trường Mỹ và Canada.

Hệ mã vạch UCP-12 được sử dụng phổ biến ở Bắc Mỹ
Hệ mã vạch UCP-12 được sử dụng phổ biến ở Bắc Mỹ

UCP-A được coi là phiên bản chuẩn của UCP (Universal Product Code): không bao gồm chữ, chỉ bao gồm số, sử dụng trong công nghiệp thực phẩm và bán lẻ. Những loại UCP-B, C, D, E được phát triển theo những yêu cầu riêng của ngành công nghiệp.

Tuy nhiên, từ năm 2005, các doanh nghiệp tại Mỹ cũng đã đổi sang dùng hê mã vạch EAN-13 để phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, trừ thị trường Bắc Mỹ.

3. Cách tra cứu hệ mã vạch EAN-13

Mã vạch thuộc hệ EAN-13 tiêu chuẩn
Mã vạch thuộc hệ EAN-13 tiêu chuẩn
  • Lấy số cuối cùng (số ở vị trí 13) làm mốc kiểm tra, để lại đến cuối
  • Cộng tất cả các số hàng lẻ lại, đặt kết quả thu được là A.
  • Nhân số A với 3, đặt kết quả thu được là B.
  • Tiếp tục cộng các số tại hàng chẵn còn lại với nhau, đặt kết quả là C.
  • Lấy B cộng với C và cộng với số kiểm tra. Nếu kết quả thu được là một bội số của 10 thì sản phẩm đúng mã EAN-13 gốc.

Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra nguồn quốc gia của sản phẩm trước dựa vào ba số đầu của mã vạch, và đối chiếu với thông tin chi tiết về Mã vạch các nước.