Cách tính mã vạch 12 số CHUẨN mà bạn nên biết

Hướng dẫn chi tiết cách tính mã vạch 12 số một cách chính xác nhất giúp bạn xác định rõ đó là hàng thật hay hàng giả. Tên chính thức của loại code này là EAN-13 theo đúng chuẩn quốc tế của chúng. Do tính chất này nên mã vạch EAN-13 được các tổ chức quốc tế sử dụng là loại mã vạch chính. Và chúng có tính pháp lý không như các mã vạch khác.

Quy ước mã vạch 12 sô EAN -13

Để biết được cách tính mã vạch 12 số thì chúng ta cần tìm hiểu quy ước của mã vạch. Quy ước chúng của tất cả mã vạch hàng hóa được phân làm hai phần đó là: mã vạch (là phần thể hiện các mã số bằng vạch) và mã số là phần hiển thị các chữ số hay serial của các sản phẩm.

Cách tính mã vạch 12 số CHUẨN mà bạn nên biết
Cách tính mã vạch 12 số CHUẨN mà bạn nên biết

Một mã vạch đúng tiêu chuẩn được định dạng như sau:

  • Hai hoặc ba chữ số đầu sẽ là mã quốc gia của hàng hóa
  • Bốn hoặc năm chữ số tiếp theo là mã của doanh nghiệp
  • Tiếp theo là mã của mặt hàng bao gồm ba hoặc bốn con số tiếp theo
  • Và số cuối cùng là số kiểm tra

Sự phân định rõ ràng như vậy có thể chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của các loại mặt hàng và bản thân của mỗi dãy số này chỉ là đại diện cho mỗi mặt hàng chứ không mang tính chất về đặc điểm của chúng.

Ngày nay trên thế giới tiêu chuẩn mã vạch đã có những quy định chung. Mã vạch cho các sản phẩm có đăng ký bản quyền đều sử dụng mã vạch EAN và mã vạch UPC. Đây là 2 mã vạch tiêu chuẩn đã được thế giới công nhận.

Cách tính mã vạch 12 số

Mã vạch EAN-13 là một hệ thống được sáng lập ra bởi thành viên của 12 nước châu Âu và hiện đang được áp dụng và phát triển nhanh chóng tại hầu khắc các nước trên toàn thế giới. Mã số của EAN được cấu tạo gồm 13 chữ số. Cũng theo định dạng tiêu chuẩn như trên. Với 3 số đầu được mặc định là mã số của quốc gia xuất khẩu sản phẩm. Ta có cách tính mã vạch 12 số cho mã EAN-13.

Cách tính mã vạch 12 số CHUẨN mà bạn nên biết
Cách tính mã vạch 12 số CHUẨN mà bạn nên biết

Số kiểm tra là số thứ 13 của EAN-13. Nó không phải là một số tùy ý mà phụ thuộc vào 12 số đứng trước đó và được tính theo quy tắc sau:

  • Lấy tổng tất cả các số ở vị trí lẻ (1,3,5,7,9,11) được một số A.
  • Lấy tổng tất cả các số ở vị trí chẵn (2,4,6,8,10,12). Tổng này nhân với 3 được một số (B).
  • Lấy tổng của A và B được số A+B.
  • Lấy phần dư trong phép chia của A+B cho 10, gọi là số x. Nếu số dư này bằng 0 thì số kiểm tra bằng 0, nếu nó khác 0 thì số kiểm tra là phần bù (10-x) của số dư đó.

Số kiểm tra được thêm vào cuối chuỗi số có 12 chữ số ban đầu tạo ra chuỗi số EAN-13 có 13 chữ số. Tuy nhiên, trong thực tế sản xuất mã vạch số này đã được thêm vào cuối chuỗi. Nhưng các phần mềm in ấn mã vạch nên có phần kiểm tra lại số này trước khi in. Việc làm này nhằm tránh các sai lầm do sai sót dữ liệu. Ngoài ra các bạn sẽ sử dụng phần mềm quét mã vạch để hiểu rõ hơn thông tin về sản phẩm.