Đăng ký mã vạch sản phẩm ở đâu?

Qua bài viết hướng dẫn chi tiết dưới đây bạn sẽ có được tham khảo chi tiết về đăng ký mã vạch và nơi đăng ký mã vạch hợp pháp.

Đăng ký mã vạch sản phẩm ở đâu?
Đăng ký mã vạch sản phẩm ở đâu?

1. Đăng ký mã vạch sản phẩm có ý nghĩa gì?

Doanh nghiệp có thể đưa tới khách hàng mọi thông tin liên quan và cần thiết liên quan tới sản phẩm cũng như quản lý, kiểm soát sản phẩm nhập vào và xuất ra chỉ qua một mã vạch rất đơn giản dán trên sản phẩm.

Công việc kiểm tra và kiểm soát quá trình này diễn ra rất đơn giản và nhanh chóng chỉ với một thao tác với máy quét mã.

Vì vậy mỗi doanh nghiệp đều phải đăng ký với luật pháp của quốc gia sở tại để có một số mã vạch cho doanh nghiệp của mình.

2. Đăng ký mã vạch sản phẩm ở đâu?

Hiện nay tại Việt Nam, cơ quan có thẩm quyền cấp mã số, mã vạch là Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng của Bộ khoa học và công nghệ.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng của Bộ khoa học và công nghệ là cơ quan có thẩm quyền
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng của Bộ khoa học và công nghệ là cơ quan có thẩm quyền

Ngoài ra, cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc các cơ quan tiếp nhận hồ sơ thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 và Trung tâm tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ có trách nhiệm để chuyển hồ sơ nhận được cho TCĐLCL trong thời gian không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ được nộp.

3. Đăng ký mã vạch sản phẩm cần chuẩn bị những gì?

  • Bản đăng ký sử dụng mã số, mã vạch
  • Bản sao giấy phép kinh doanh (doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại)
  • Bản đăng ký danh mục các sản phẩm sử dụng theo mẫu
  • Phiếu đăng ký thông tin cho cơ sở dữ liệu GS1 Việt Nam
  • Danh sách các sản phẩm đăng ký mã số mã vạch

Sau khi nộp hồ sơ với những giấy tờ cần thiết, bạn đóng lệ phí và chờ kết quả.

Sau 2 ngày, bạn sẽ nhận được mã số doanh nghiệp và tài khoản để kê khai trên hệ thống. Sau 15-20 ngày tiếp theo, bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận về đăng ký sử dụng mã số, mã vạch. Hàng năm doanh nghiệp sẽ phải nộp phí duy trì theo quy định của cơ quan nhà nước.