Những quy định về mã vạch sản phẩm có gì đặc biệt

Mã vạch sản phẩm đã trở lên khá quen thuộc với người tiêu dùng nhưng số người biết quy định về mã vạch sản phẩm lại khá ít. Chính việc này đã ảnh hưởng tới lợi ích của bạn khi mua phải hàng giả. Vì vậy bài viết hôm nay chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu một phần về quy định về mã vạch sản phẩm ở Việt Nam như thế nào ?

Mã vạch sản phẩm là gì ?

Thế nào là mã vạch (Barcode): Là hình ảnh tập hợp ký hiệu các vạch (đậm, nhạt, dài, ngắn) thành nhóm vạch và định dạng khác nhau để các máy đọc gắn đầu Laser (như máy quét Scanner) nhận và đọc được các ký hiệu đó. Bằng công nghệ thông tin, các mã vạch này được chuyển hóa và lưu trữ vào ngân hàng Server.

Những quy định về mã vạch sản phẩm có gì đặc biệt
Những quy định về mã vạch sản phẩm có gì đặc biệt

Mã vạch sẽ được trình bày kèm theo mã số và tập hợp thành những hình ảnh và ký tự số tạo nên thang số được gọi MS-MV hàng hóa.
Cấu trúc mã vạch: Mã vạch EAN-13 hoặc mã vạch EAN-8 là những vạch tiêu chuẩn có độ cao từ 26,26 mm đến 21,64 mm và độ dài từ 37,29 mm đến 26,73 mm.
Cấu trúc mã vạch cũng do các tổ chức quốc gia về EAN quản lý và phân cấp đối với các doanh nghiệp.

Những quy định về mã vạch sản phẩm có gì đặc biệt

Khi bạn tìm hiểu về quy định về mã vạch sản phẩm thì bạn nên chú ý đến những điều sau:

– Quyết định số 45/2002/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định nội dung quản lý nhà nước về mã số mã vạch và cơ quan quản lý nhà nước về mã số mã vạch
– Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch.

Những quy định về mã vạch sản phẩm có gì đặc biệt
Những quy định về mã vạch sản phẩm có gì đặc biệt

– Thông tư số 16/2011/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch” ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
– Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Trên đây chúng tôi đã giới thiệu với các bạn một số quy định về mã vạch sản phẩm do nhà nước quy định. Hi vọng thông qua bài viết này sẽ giúp bạn có cách nhìn tổng quan hơn về quy định mã vạch sản phẩm.

Tham khảo bài viết: