Hướng dẫn cách đọc mã vạch 14 số đơn giản nhất

Hôm nay, chúng tôi xin hướng dẫn các bạn cách đọc mã vạch 14 số mà khách hàng thường thấy trên sản phẩm. Cách đơn giản nhất để xác định loại mã vạch ( mã vạch ) là để khớp các ký tự bắt đầu và điểm dừng (được chỉ định bằng màu đỏ) ở đầu và kết thúc.

Cách đọc mã vạch 14 số

Nếu như các bạn chưa biết cách đọc mã vạch 14 số, thì có thể tham khảo qua ví dụ của chúng tôi ở dưới đây:

Hướng dẫn cách đọc mã vạch 14 số đơn giản nhất

Hướng dẫn cách đọc mã vạch 14 số đơn giản nhất

Các thùng hàng này không được tiêu thụ ở mức bán lẻ thì có thể sử dụng mã số thương phẩm GTIN-14 (xem TCVN 6512:2007) là mã GTIN-13 bổ sung thêm 1 số giao vận ở phía trước:

  • VL 893 MMMM XXXXX C VL 893 MMMMM XXXX C
  • VL 893 MMMMMM XXX C VL 893 MMMMMMM XX C

Trong đó:

+ VL: số giao vận/ phương án đóng thùng 1÷9

(Lưu ý: VL = 9 đối với các vật phẩm có lượng thay đổi (thịt, rau, số mét vải, đơn vị tiêu dùng …)

+ 893 MMMMM XXXXX – 893 MMMMMMM XX là 12 chữ số chuyển từ mã phân định vật phẩm GTIN-13

+ C: số kiểm tra được tính từ 13 số còn lại

Hướng dẫn cách đọc mã vạch 14 số đơn giản nhất

Hướng dẫn cách đọc mã vạch 14 số đơn giản nhất

Ví dụ:

+ Sản phẩm: 1 thùng gồm 12 chai nước tinh khiết 300 ml (xem phần 1) sẽ được tách ra khi bán lẻ thì có thể mang
phương án đóng thùng số 1 (VL=1)

+ Sản phẩm: 1 thùng gồm 24 chai nước tinh khiết 300 ml sẽ được mang phương án đóng thùng số 2 (VL=2)
– Mã số GTIN-14 sẽ như sau:
– Thùng 12 chai: “1 893 9876 00001 C”
– Thùng 24 chai “2 893 9876 00001 C”.

Việc in lên đơn vị vận tải (logistic unit) có thể sử dụng mã phân định ứng dụng AI 01 (xem tiêu chuẩn TCVN 6754:2007) và được in bằng mã vạch GS1-128 (tên cũ EAN-128 -xem TCVN 6755:2008) hay bằng mã vạch RSS-14.

Nếu in trực tiếp lên thùng (nhất là các loại thùng bằng bìa các tông có chất lượng bề mặt không được tốt thì nên sử dụng mã vạch ITF-14 (xem tiêu chuẩn TCVN 6513:2008)

Trên đây chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách đọc mã vạch 14 số, hi vọng nó sẽ giúp các bạn xác định được hàng hóa của mình cần mua.

>> Tham khảo thêm bài viết: